DEN POLSKE STIGMATISERADE KATARZYNA SZYMON 

 

flower08.jpg

Bildarkiv – bilder med högre upplösning   

En bok om Katarzyna Szymon 

Kontakt – katarzynaszymon@wp.pl 

Tillbaka till huvudsidan 

 

 

 

BIOGRAFI 

Katarzyna Szymon föddes den 21.X.1907 i Studzienice. Hon döptes och fick Den Första Kommunionen i en församlingskyrka i Pszczyna. Hennes mor dog när hon var 1 år gammal. Från barndomen ådagalade hon böns, kontemplations och ensamhets gåvor. Endast Gud förstod hennes hjärtas sorg. Den 8 mars 1946, under Fastetiden, fick hon stigmatasåren på båda händer och fötter, under det högra bröstet och i pannan. Hon fällde också blodiga tårar. Hon begåvades med många underbara gåvor, som t.ex. möten med Jesus Kristus, Guds Moder och Helgoner, bilokationsförmåga, dvs. en förmåga att befinna sig på två ställen samtidigt samt under olika tider, en förmåga att genomskåda människohjärtor och samveten, att tala olika språk (bl. a. hebraiska och tyska, trots att hon inte kunde läsa eller skriva). Enligt ögonvittnesskildringar ”Många gånger kom Heliga Kommunionen ner från Himmelen och lade sig på hennes läppar”. Detta under, olika vittnesmål och andra fakta visas på en film som kan hämtas gratis eller ses på sidan www.KatarzynaSzymon.pl. Stigmatasår och lidande varade i 40 år ända till hennes död. Vädjan från Himlen som hon fick under sina extaser stämmer med den Heliga Kyrkans lära. Den exceptionella ödmjukheten och fruktansvärda lidanden hon genomgick uteslutar något fel i igenkännelse av hennes karismer. De är också garanti på hennes helighet.

1983 träffade Johannes Paulus II  henne i Katowice. Han kramade henne och sade till biskopen Bednorz som åtföljde honom: ”Ta hand om denna person”. Hon dog den 24 augusti 1986. Ca 20.000 människor deltog i begravningen, inklusive många präster. 

 

 Katarzyna Szymon fick Nattvarden från Himmelen många gånger, i många vittnens närvaro. Enligt ögonvittnesskildringar, ”Många gånger kom Heliga Kommunionen ner från Himmelen och lade sig på hennes läppar” eller ”Hostia gick i luften mot Katarzyna från en avstånd på ca 1,5 m och stannade på hennes läppar”. Man kan se det på bilder som togs av en präst från Tjeckien. På bilderna kan man också se blodiga tårar samt Sår från Törnekronan.

 Den stigmatiserades grav finns på en kyrkogård vid Trefaldighetskyrkan ­– 40-750 Katowice-Kostuchna (Polska), T. Boya-Żeleńskiegogatan 34 (ingången från Migdałowcówgatan)

 

 

 

Resväg till kyrkan och kyrkogården 

 

 Ett rum hos fru Marta Godziek där Katarzyna led, bad och tog emot pilgimer fr.o.m. 13.11.81 t.o.m. 24.08.86.

 

 

Blodiga tårar som Katarzyna Szymon fällde 

 

Katarzyna Szymons begravning 

 

Katarzyna Szymons begravning   

 

Katarzyna Szymons begravning   

Vi ber Er om ursäkt att vår www sida är så liten och enkel men vi gör den med våra blygsamma, privata, begränsade resurser. Vi ber också om ursäkt att filmen och boken inte är översatta till alla språk. Med vänliga hälsningar. Vi ber Er om bön. Författare.